Lirik Lagu Daerah Nusantara Provinsi Papua / Irian Jaya - APUSE

Lagu Daerah Nusantara Provinsi Papua / Irian Jaya - APUSE

Apuse kokon dao
Yarabe soren doreri
Wuf lenso bani nema baki pase
Apuse kokon dao
Yarabe soren doreri
Wuf lenso bani nema baki pase
Arafabye aswarakwar
Arafabye aswarakwar
Previous
Next Post »