Lirik Lagu Daerah Nusantara Provinsi Papua / Irian Jaya - YAMKO RAMBE YAMKO

Lagu Daerah Nusantara Provinsi Papua / Irian Jaya - YAMKO RAMBE YAMKO

Hee yamko rambe yamko aronawa kombe
Hee yamko rambe yamko aronawa kombe
Teemi nokibe kubano ko bombe ko
Yuma no bungo awe ade
Teemi nokibe kubano ko bombe ko
Yuma no bungo awe ade
Hongke hongke hongke riro
Hongke jombe jombe riro
Hongke hongke hongke riro
Hongke jombe jombe riro.
Previous
Next Post »